Omschrijving

Oproep van het commissariaat Para aan plantage- en dorpsbesturen, alle ressortraden en de gemeenschap van Para.