Disclaimer

De termen “wij/we”, “ons” en “Explore 597” verwijzen naar: (i) SoSu Interactive Advertising NV/ Social Suriname, een bedrijf uit Suriname met zijn hoofdkantoor in Paramaribo.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van ‘Explore 597’.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van ‘Explore 597’ is verkregen. ‘Explore 597’ garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

De informatie op de website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
‘Explore 597’ behoudt tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de website van ‘Explore 597’ mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SoSu Interactive Advertising NV (ook niet via een eigen netwerk). Afbeeldingen binnen vermelding zullen voorzien worden van een bronvermelding vanwaar de afbeeldingen afkomstig zijn. Sommige afbeeldingen afkomstig van respectievelijk: dreamstime, freepik, flaticon en unsplash.

Munteenheid
Ter bevordering van de lokale munt eenheid (SRD), vragen wij alle ondernemingen om hun producten en/of diensten in SRD aan te duiden. Echter bieden wij hen de vrijheid om hun prijzen ook in andere munteenheden op hun pagina aan te geven. Alle prijzen in SRD zijn onderhevig aan wijzigingen op basis van de dagelijkse wisselkoers. Waar mogelijk zal de onderneming vaste Euro of USD prijzen aangeven op de bedrijfspagina. Gelieve te communiceren met de onderneming ten tijde van uw boeking en/of bestelling. De uiteindelijke factuur van de onderneming zal tijdens uw onderhandeling van toepassing zijn.

Explore 597 levert de informatie “zoals is” zonder enige vorm van garantie. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, inhoud, afbeeldingen, video’s, licenties, volledigheid, wettigheid of betrouwbaarheid van de informatie in dit artikel. Als je klachten of auteursrechtelijke problemen hebt met betrekking tot artikelen, neem dan contact op met de bron of auteur. Verder is Explore 597 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites.

Voor persberichten en/of ingezonden artikelen gelden de volgende voorwaarden t.w.:

  • Ingezonden artikelen dienen uitsluitend in Word formaat opgestuurd te worden;
  • Ingezonden artikelen worden eenmalig gepubliceerd op tijdstippen die de redactie bepaald, echter kunt u altijd een verzoek doen welke in overweging zal worden genomen;
  • De schrijver (auteur) van het ingezonden artikel behoudt zijn/haar auteursrecht, welke in de bronvermelding vermeld zal staan en Explore 597 heeft alleen toestemming om te publiceren;
  • De redactie behoudt het recht ingezonden stukken te weigeren en/of in te korten;
  • De redactie behoudt het recht eventuele spellingsfouten aan te passen, zonder overleg van de schrijver (auteur);
  • Alleen inzendingen van ‘brand pagina’ sponsors mogen een commercieel karakter hebben;
  • De redactie behoudt het recht ingezonden stukken te weigeren die discriminerend, beledigend, kwetsend en/of tegen de wet zijn. Artikelen die de orde verstoren of tegen de nationale veiligheid zijn zullen worden niet worden geaccepteerd.

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2022