Onafhankelijk kies buro biedt eindrapport aan

Op maandag 9 mei 2022, heeft het Onafhankelijk Kies Bureau, OKB, in de persoon van de voorzitter en secretaris, het eindrapport over de verkiezingen van 2020 aangeboden aan president Santokhi.

President Santokhi gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn in dit rapport, daar de geconstateerde zaken moeten worden uitgezocht en er dienen maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen. Zo is in het rapport onder andere aangegeven dat trainingen uniform moeten zijn, zodat ook de regels identiek zijn en worden toegepast. Er is nog onderzoek gaande naar het grote aantal onbestelde oproepkaarten. Van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, is ook een aanbevelingsrapport ontvangen.

President Santokhi is de mening toegedaan, dat verkiezingen efficiënt, transparant en zo eenvoudig mogelijk moeten zijn, de regering zal er alles aandoen om dit te bewerkstelligen.

Reacties

  • Nog geen reacties.
  • Uw commentaar of ervaring delen? Wij horen graag van u!