Informatie

Voordat u een stuk grond gaat aanvragen wilt u misschien eerst het één en ander weten over de perceelkaarten, het wegennet, de lozingen, de infrastructuur en nog meer zaken die van belang zijn bij de aanvraag van een stuk grond. Het GLIS (het Grondregistratie en Landinformatiesysteem) kan u hierbij heel goed van dienst zijn.

Gerelateerde links

Bron: lees meer via deze link